Aktywacja licencji płatnej

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aktywacja >

Aktywacja licencji płatnej

 

Automatyczna aktywacja

 

Poniżej zilustrowano proces aktywacji programu RadiAnt DICOM Viewer na komputerach podłączonych do internetu.

Jeśli twój komputer nie posiada połączenia internetowego, możesz aktywować program ręcznie.

 

1. Uruchom przeglądarkę RadiAnt DICOM Viewer klikając na ikonę programu na pulpicie.

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Desktop_Icon

 

Jeśli program był już aktywowany w wersji próbnej, kliknij na strzałkę obok przycisku  Pomoc  na pasku narzędziowym, a natępnie wybierz  Wprowadź klucz licencyjny .

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Activation_Enter_License_Key

 

Jeśli zaś program posiadał aktywowaną licencję płatną i teraz zakupiłeś jej aktualizację, kliknij  Aktualizuj licencję .

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Activation_UpdateYourLicense

 

2. Na ekranie aktywacyjnym wybierz jedną z poniższych opcji:

 

 Mam numer seryjny . Użyj tej opcji, jeśli otrzymałeś email z numerem seryjnym po zakupie licencji. 

 

 Mam plik klucza licencyjnego . Użyj tej opcji, jeśli zakupiłeś licencję dla programu w wersji <= 3.X i posiadasz plik klucza licencyjnego (license.radiantlic).

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Activation_Serial_Number RadiAnt_DICOM_Viewer_Activation_License_Key_File

 

3. Wprowadź numer seryjny lub wyszukaj plik klucza licencyjnego i kliknij przycisk  Dalej . RadiAnt DICOM Viewer nawiąże połączenie z serwerem licencji.

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Activation_Contacting_License_Server

 

4. Aktywacja zostanie zakończona pomyślnie gdy zobaczysz ekran z informacją o licencji.

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Activation_Paid_License_Info

 

5. Kliknij przycisk  Zakończ  aby rozpocząć pracę z programem.

 

 

Ręczna aktywacja

 

Poniżej zilustrowano proces aktywacji programu RadiAnt DICOM Viewer na komputerach bez połączenia z internetem.

 

 

1. Uruchom przeglądarkę RadiAnt DICOM Viewer klikając na ikonę programu na pulpicie.

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Desktop_Icon

 

Jeśli program był już aktywowany w wersji próbnej, kliknij na strzałkę obok przycisku  Pomoc  na pasku narzędziowym, a natępnie wybierz  Wprowadź klucz licencyjny .

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Activation_Enter_License_Key

 

Jeśli zaś program posiadał aktywowaną licencję płatną i teraz zakupiłeś jej aktualizację, kliknij  Aktualizuj licencję .

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Activation_UpdateYourLicense

 

2. Na ekranie aktywacyjnym wybierz jedną z poniższych opcji:

 

 Mam numer seryjny . Użyj tej opcji, jeśli otrzymałeś email z numerem seryjnym po zakupie licencji. 

 

 Mam plik klucza licencyjnego . Użyj tej opcji, jeśli zakupiłeś licencję dla programu w wersji <= 3.X i posiadasz plik klucza licencyjnego (license.radiantlic).

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Activation_Serial_Number RadiAnt_DICOM_Viewer_Activation_License_Key_File

 

3. Wprowadź numer seryjny lub wyszukaj plik klucza licencyjnego i kliknij przycisk  Dalej . Po nieudanej próbie połączenia z serwerem licencji, zostanie wyświetlony ekran aktywacji offline.

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Activation_Paid_Offline

 

4. Otwórz stronę https://radiantviewer.com/activate, wpisz numer seryjny oraz kod żądania. Kliknij przycisk  Pobierz swój kod aktywacyjny .

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Activation_Paid_Offline_Form

 

5. Po sprawdzeniu ważności licencji zostanie wyświetlony kod aktywacyjny.

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Activation_Paid_Offline_Result

 

6. Wprowadź ten kod na ekranie aktywacji offline w programie RadiAnt DICOM Viewer i kliknij przycisk  Dalej .

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Activation_Paid_Offline_Request_Code

 

7. Aktywacja zostanie zakończona pomyślnie gdy zobaczysz ekran z informacją o licencji.

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Activation_Paid_License_Info

 

8. Kliknij przycisk  Zakończ  aby rozpocząć pracę z programem.