Deaktywacja licencji płatnej

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aktywacja >

Deaktywacja licencji płatnej

 

Automatyczna deaktywacja

 

Poniżej zilustrowano proces deaktywacji programu RadiAnt DICOM Viewer na komputerach podłączonych do internetu.

Jeśli twój komputer nie posiada połączenia internetowego, możesz deaktywować program ręcznie.

 

1. Kliknij na strzałkę obok przycisku  Pomoc  na pasku narzędziowym, a natępnie wybierz  Deaktywuj ten komputer .

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Deactivation_Deactivate_This_Computer

 

2. Na ekranie deaktywacji zaznacz pole  Chcę deaktywować ten komputer .

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Deactivation_Wizard

 

3. Kliknij przycisk  Dalej . Nastąpi próba kontaktu z serwerem licencji. Proces deaktywacji zostanie zakończony gdy zobaczysz komunikat potwierdzający.

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Deactivation_Wizard_Confirmation

 

4. Kliknij przycisk  Zakończ  aby zamknąć program.

 

 

Ręczna deaktywacja

 

Poniżej zilustrowano proces deaktywacji programu RadiAnt DICOM Viewer na komputerach bez połączenia z internetem.

 

1. Kliknij na strzałkę obok przycisku  Pomoc  na pasku narzędziowym, a natępnie wybierz  Deaktywuj ten komputer .

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Deactivation_Deactivate_This_Computer

 

2. Na ekranie deaktywacji zaznacz pole  Chcę deaktywować ten komputer .

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Deactivation_Wizard

 

3. Kliknij przycisk  Dalej . Po nieudanej próbie kontaktu z serwerem licencji zostanie wyświetlony ekran ręcznej deaktywacji.

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Deactivation_Offline_Codes

 

4. Otwórz stronę https://radiantviewer.com/deactivate, wpisz ID aktywacji oraz kod deaktywacji. Kliknij przycisk  Zakończ proces deaktywacji .

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Deactivation_Offline_Form

 

5. Wyświetlone zostanie potwierdzenie deaktywacji.

 

RadiAnt_DICOM_Viewer_Deactivation_Offline_Result

 

6. Kliknij przycisk  Zakończ  aby zamknąć program.