Aktywacja - najczęstsze pytania

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Aktywacja - najczęstsze pytania

 

Aktywacja licencji testowej

 

Czym jest aktywacja licencji testowej?

 

Aktywacja w trybie testowym pozwala Ci używac w pełni funkcjonalnej wersji programu RadiAnt DICOM Viewer podczas okresu testowego.

 

Jak często muszę aktywować licencję testową?

 

Aktywacja wersji próbnej wygasa po określonym czasie (informacja ta dostępna jest po wykonaniu aktywacji).

Po wygaśnięciu program musi być ponownie aktywowany w celu kontynuacji okresu testowego.

Stare wersje programu mogą nie kwalifikować się do uruchomienia w trybie testowym. W tym przypadku należy zakupić licencję płatną, lub też ściągnąć najnowszą wersję programu dostępną na stronie i aktywować ją w trybie testowym.

 

 

Aktywacja licencji płatnej

 

Czym jest aktywacja licencji płatnej?

 

Aktywacja produktu jest procesem, podczas którego weryfikowana jest ważność licencji, pozwalającym użytkownikowi na dostęp do programu.

Zabezpiecza ona zarówno prawa użytkownika jak i prawa firmy Medixant będącej twórcą oprogramowania:

Potwierdza instalację oryginalnego oprogramowania RadiAnt DICOM Viewer oraz umożliwia zainstalowanie produktu na takiej ilości stanowisk na jaką pozwala umowa licencyjna.

 

Jak często muszę aktywować licencję płatną?

 

Aktywacja dla licencji płatnych jest trwała.

Ponowna aktywacja wymagana jest jedynie w sytuacji, gdy następuje przeniesienie licencji na inny komputer lub też odnowienie subskrypcji aktualizacji i wsparcia.

 

W jaki sposób mogę przenieść licencję na inny komputer?

 

Najpierw musisz deaktywować licencję na "starym" komputerze. Po udanej deaktywacji licencja może zostac aktywowana ponownie na nowym sprzęcie.

Zwróć uwagę na to, że licencja może być przeniesiona jeden raz w ciągu okresu 90 dni.

 

Kupiłem N licencji. Czy mogę zainstalować program RadiAnt DICOM Viewer na więcej niż N komputerach?

 

Nie, dla każdego komputera (terminala), na którym uruchamiany jest program RadiAnt DICOM Viewer, wymagana jest oddzielna licencja.

 

 

Deaktywacja

 

Czym jest deaktywacja?

 

Deaktywacja pozwala na przeniesienie płatnej licencji RadiAnt DICOM Viewer na inny komputer.

 

Jak często mogę deaktywować licencję?

 

Pojedyncza licencja może być deaktywowana raz na 90 dni.

Klucz licencyjny obejmujący N licencji może być deaktywowany N razy w ciągu 90 dni.

 

Czy ten sam komputer może być deaktywowany i aktywowany wiele razy?

 

Użyj deaktywacji w sytuacji kiedy nie planujesz już używać programu RadiAnt DICOM Viewer na swoim "starym" komputerze.

W zamierzeniu deaktywacja nie służy do przenoszenia licencji pomiędzy dwoma komputerami, których aktywnie używasz.

Dany komputer może zostać deaktywowany dwukrotnie. Kiedy ten limit zostanie osiągnięty nie będzie można więcej deaktywować licencji na danym komputerze.

 

Czy można deaktywować licencję w sytuacji gdy nie ma dostępu do komputera? (kradzież, awaria, itp.)

 

Proszę skontaktuj się z nami w takim przypadku, prześlij informację o licencji (ID licencji lub numer zamówienia) oraz dane komputera (nazwa lub ID sprzętu), a my deaktywujemy twoją licencję.