Switch to English
Zaloguj
Privacy policy
Wyślij wniosek dotyczący prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

MEDIXANT MACIEJ FRANKIEWICZ

 

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

 

INFORMACJE O NAS

 

Administrator

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest MEDIXANT MACIEJ FRANKIEWICZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienistej 25, REGON 301679591, NIP 6652527251.

 

Kontakt

 

Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować w kwestiach danych osobowych oraz ich przetwarzania napisz do nas mail na adres privacy@medixant.com lub prześlij list na adres MEDIXANT MACIEJ FRANKIEWICZ, ul. Promienista 25, 60-288 Poznań.

 

Jeżeli korespondencja będzie dotyczyć żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, możesz skorzystać z gotowego formularza dostępnego na stronie: https://www.radiantviewer.com/privacy/request/.

 

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKIM CELU JE PRZETWARZAMY

 

Dane osobowe, jakie przetwarzamy zbieramy podczas składania zamówień na licencję do programu RadiAnt DICOM Viewer tj. w sklepie online, uzupełniania formularza kontaktowego, dodawania tłumaczeń programu.

 

Przesyłanie danych na nasz serwer zachodzi również podczas aktywacji licencji oraz korzystania z programu RadiAnt DICOM Viewer - przesyłane są dane takie jak: nazwa, identyfikator sprzętowy oraz adres IP komputera, na którym zainstalowano program RadiAnt DICOM Viewer, identyfikator licencji użytej do aktywacji programu, unikalny identyfikator instalacji, informacje dotyczące systemu operacyjnego.

 

Dołożyliśmy najwyższych starań, aby przy przetwarzaniu poszanowana została zasada minimalizacji danych w związku z czym przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w następującym zakresie:

 

a)       imię i nazwisko

b)      adres korespondencyjny

c)       adres e-mail

d)      numer identyfikacji podatkowej (NIP)

e)      historię twojej korespondencji pisemnej lub elektronicznej z nami

f)        twoje tłumaczenia do programu

g)       udzielone przez Ciebie zgody

h)      adres IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem, jak również komputera, na którym zainstalowano program RadiAnt DICOM Viewer, nazwa oraz identyfikator sprzętowy komputera, identyfikator licencji użytej do aktywacji programu, unikalny identyfikator instalacji, informacje dotyczące systemu operacyjnego (wersja, język, etc.).

 

Powyższe dane osobowe są niezbędne do tego by (cel):

 

a)       wygenerować dla Ciebie i aktywować licencję umożliwiającą korzystanie z programu RadiAnt DICOM Viewer (tak testową i bezpłatną, jak też komercyjną i płatną)

b)      wykryć nadużycia związane z nieuprawnionym lub ponadnormatywnym użyciem ww. programu lub w dostępie do serwisu aktywacyjnego (próby włamania, ataki DoS)

c)       umożliwić Ci kontakt z nami jako producentem oprogramowania RadiAnt DICOM Viewer

d)      przesłać Tobie ofertę marketingową wraz z informacją o aktualizacjach

e)      umożliwić Ci dodanie publicznie dostępnych tłumaczeń i zwrotny kontakt z Tobą

f)        poprawiać naszą ofertę i dostosowywać ją do potrzeb użytkowników (dokonujemy tego na podstawie analizy statystycznej i raportów zawierających zagregowane dane)

 

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, które możesz samodzielnie kontrolować (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może skutkować brakiem możliwości dokonania zakupu licencji lub nieprawidłowym działaniem samej strony www.

 

Wykorzystujemy jedynie tzw. funkcjonalne pliki cookies, czyli takie, które wymagane są do prawidłowego działania strony internetowej, w następujących celach:

 

·         wysyłania nam wiadomości przez formularz kontaktowy

·         wysyłania wiadomości na forum dyskusyjnym

·         obsługi zakupu licencji w sklepie internetowym

·         obsługi logowania do serwisu zarządzania licencjami („Moje Licencje”)

·         przechowywania ustawienia języka wyświetlania strony i widoku mobilnego

·         przechowywania zgody na stosowanie cookies

 

Nasz serwis Internetowy przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia, w związku z czym nie przetwarzamy danych osób niespełniających takiego kryterium. Nie przetwarzamy także danych osobowych wrażliwych. W przypadku ujawnienia / zgłoszenia faktu udostępnienia danych opisanych wyżej, zostaną one niezwłocznie skasowane. Przetwarzanie danych odbywa się bez udziału zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.


 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH

 

 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy.

 

I tak:

 

a)       dane osobowe podane w celu odpłatnego zamawiania licencji komercyjnej do programu RadiAnt DICOM Viewer w sklepie Internetowym dostępnym za pośrednictwem witryny WWW pod adresem www.radiantviewer.com/store/ oraz udostępnienia, a następnie aktywacji zakupionego klucza licencyjnego przetwarzamy na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 punkt b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy licencyjnej oraz o świadczenie usług drogę elektroniczną, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

b)      dane osobowe udostępnione w związku z aktywacją licencji testowej w programie RadiAnt DICOM Viewer przetwarzamy na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 punkt b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy licencyjnej oraz o świadczenie usług drogę elektroniczną, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

c)       wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych oraz na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed przystąpieniem do przetwarzania danych. Nasz uzasadniony interes polega na przedstawianiu Tobie ofert i promocji, które mogą cię zainteresować, jak również innych informacji promujących naszą markę,

d)      dane osobowe podane dla potrzeb kontaktu z nami jako producentem oprogramowania RadiAnt DICOM Viewer, dodania publicznie dostępnych tłumaczeń, zwrotnego kontaktu z Tobą przetwarzamy na podstawie twojej zgody wyrażonej przed przystąpieniem do przetwarzania danych,

e)      dane w postaci: adresów IP w logach serwera oraz przesyłane z zainstalowanego programu RadiAnt DICOM Viewer: nazwy oraz identyfikatora sprzętowego komputera, identyfikatora licencji użytej do aktywacji programu, unikalnego identyfikatora instalacji, wersji i języka używanego przez Ciebie systemu operacyjnego przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Nasz uzasadniony interes polega na przeciwdziałaniu nadużyciom, polepszaniu oferty i zarządzania zasobami serwera, podtrzymywaniu bezawaryjnego funkcjonowania stron internetowych i serwisu aktywacji licencji oraz wypełniania ustawowych obowiązków administratora danych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

 

 

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie udostępniamy komercyjnie lub w jakikolwiek inny sposób Twoich danych podmiotom trzecim.

 

Twoje dane osobowe przechowujemy u naszych partnerów, firm świadczącym dla nas usługi księgowe oraz dzierżawy serwerów, dzięki którym możemy prowadzić nasz serwis Internetowy:

 

a)       na chwilę obecną jest to spółka OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jednak nie posiada wiedzy co do rodzaju danych przetwarzanych w tym systemie i nie powierzono jej danych w myśl ww. Rozporządzenia w związku z czym podlega ona postanowieniom art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jej odpowiedzialność za przetwarzane dane jest ograniczona zgodnie z art. 12-15 tej ustawy.

 

Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Tam gdzie to możliwe, stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie my cały czas posiadamy Twoje dane.

 

 

OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

 

Dane osobowe pozyskane w związku z:

 

a)       zakupem licencji i aktywacją licencji płatnych – przetwarzamy przez okres obowiązywania umowy licencyjnej

b)      przesłanymi wiadomościami / e-mailami – przetwarzamy przez okres 1 roku

c)       przesłanymi tłumaczeniami – przetwarzamy przez okres, w którym tłumaczenie udostępniane jest publicznie do pobrania na stronie tłumaczeń

d)      aktywacją licencji testowych (tylko identyfikator sprzętowy komputera i jego nazwę) – przetwarzamy przez okres 5 lat, przy czym dane te tylko w wyjątkowych wypadkach można powiązać z konkretną osobą (np. wpisanie imienia i nazwiska jako nazwy komputera).

 

W przypadku skorzystania przez Ciebie z uprawnień opisanych w art. 16-18 oraz 20–21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Prawo do sprostowania danych; Prawo do usunięcia danych /do bycia zapomnianym/; Prawo do przenoszenia danych; Prawo ograniczenia przetwarzania; Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania) przetwarzanie ww. danych może zostać skrócone lub wstrzymane/ograniczone zgodnie z Twoim żądaniem jeszcze przed upływem wskazanego wcześniej okresu. Po okresie opisanym w zdaniu pierwszym lub drugim Twoje dane będziemy przetwarzać w niezbędnym zakresie w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, jednak nie dłużej niż 10 lat.

 

 


 

TWOJE PRAWA

 

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane m.in. na podstawie udzielonej przez Ciebie przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

RODO daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał lub nie będą nadmierne (np. ustawiczność żądań), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

 

Twoje prawa obejmują:

 

a)       Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

 

Możesz uzyskać od nas potwierdzenie czy przetwarzane są w naszych zbiorach dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, możesz uzyskać dostęp do nich oraz kategorii informacji podanych w niniejszym dokumencie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. HTML, RTF, DOC, DOCX itp.), jak również o źródle pochodzenia danych.

 

b)      Prawo do sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia danych

 

Jeżeli przetwarzane przez nas dane są nieprawdziwe, niekompletne lub nieaktualne masz prawo zgłosić żądanie niezwłocznego sprostowania dotyczących ich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Poproś nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku prosimy o przedstawienie nam dodatkowego oświadczenia na okoliczność zmiany danych.

 

c)       Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 

Prawo to oznacza możliwość żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, o ile na podstawie przepisów mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. zobowiązanie z tytułu rękojmi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań, dokumenty księgowe dla potrzeb podatkowych). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe, zapewnimy ich pseudonimizację (brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

 

d)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

Jeżeli uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania lub kwestionujesz ich prawidłowość – masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez przepisy lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, uwzględnimy Twoje żądanie (na okres rozpoznawania żądania lub, gdy prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić - przetwarzanie Twoich danych zostaje wstrzymane z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego).

 

e)      Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

 

W każdej chwili możesz poprosić nas abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

 

f)        Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

Gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w celach marketingowych, możesz wnieść do nas takie zastrzeżenie. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla innych potrzeb (celów) i z wyłączeniem celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.

 

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem wskazanym na wstępie. Bez zbędnej zwłoki, poinformujemy Ciebie pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o działaniach podjętych w związku z jej wnioskiem lub, jeżeli to możliwe, udziela wnioskowanych informacji.

 

Informujemy, że podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny jest wymogiem zawarcia umowy licencyjnej i bez podania tych danych nie będzie możliwe aktywowanie dla Ciebie zakupionej licencji na oprogramowanie RadiAnt DICOM Viewer. W przypadku, gdy zakupiłeś już od nas licencję na wskazane oprogramowanie, skorzystanie w toku świadczeń z uprawnień takich jak Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) lub podobnych co do istoty będzie skutkowało wygaśnięciem licencji.  W szczególności, korzystanie z licencyjnego oprogramowania nie jest możliwe, gdy w naszych zbiorach danych nie znajdują się dane umożliwiające zdalną walidację prawidłowości korzystania z licencji na zakupione oprogramowanie lub te są niekompletne.

 

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

 

INFORMACJE DODATKOWE I REKOMENDACJE

 

Do przesyłania danych używany jest protokół HTTPS (TLS). Zapewnia on poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Użytkownicy mają całkowitą pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem i nie są narażeni na przechwycenie danych przekazywanych do witryny https://www.radiantviewer.com.

 

W celu maksymalizacji bezpieczeństwa zalecamy łączenie się z witryną sklepu z komputera chronionego aktualnym oprogramowaniem antywirusowym i anty-spyware, z wykorzystaniem przeglądarki internetowej obsługującej protokół szyfrowania transmisji danych HTTPS (TLS). Nie polecamy dokonywania zakupów poprzez komputery, do których dostęp posiada wiele osób (kawiarnie internetowe, uczelnie, biblioteki, etc.). Przed rozpoczęciem zakupów zalecamy sprawdzenie certyfikatu SSL na pasku przeglądarki internetowej i potwierdzenie wiarygodnego bezpiecznego połączenia z witryną sklepu Sklep Online RadiAnt (https://www.radiantviewer.com/store/).

Pobierz Politykę Prywatności w pliku PDF