Switch to English
Sign in
RadiAnt Mascot
Smart. Enkel. Snabb.
RadiAnt är en PACS DICOM-visare för medicinska bilder
skapad för att ge dig en unik upplevelse.
Med sitt intuitiva gränssnitt och oöverträffade prestanda
kommer du aldrig att ångra dig.
"I just wanted to write and say thank you for your software. Having just broken a bone, and being very frustrated to not be able to see what was going on, this was a day saver. Thanks again!"
Elizabeth Jones
Graduation hat
Visste du? RadiAnt DICOM Viewer har blivit utsedd till forskarnas val av verktyg i mer än 4100 vetenskapstidningar.
Lär dig hur du citerar RadiAnt i akademiska publiceringar. We offer significant discounts for authors.
RadiAnt DICOM Viewer 2024.1 BETA
February 12, 2024
RadiAnt DICOM Viewer 2024.1 BETA
The most recent beta version of RadiAnt introduces the highly anticipated DICOM anonymization feature. This feature enables the seamless removal of personal-identifying information from DICOM files, allowing for the secure sharing of files without the concern of sensitive data leaks to unauthorized parties. Users can also enjoy the convenience of customizing and saving anonymization templates for swift and efficient use.
RadiAnt DICOM Viewer 2023.1
April 23, 2023
RadiAnt DICOM Viewer 2023.1
Our newest version, 2023.1, features various improvements and bug fixes. For more information, please see the changelog. In addition, we have introduced two new features: Length Ratio and Ellipsoid Volume Calculation.
Multiple RadiAnt PCs with Orthanc PACS
September 21, 2022
Multiple RadiAnt PCs with Orthanc PACS
In our recent tutorial we show how to install Orthanc PACS server on a linux machine and configure two Windows PCs with RadiAnt DICOM Viewer installed, so that DICOM studies can be uploaded to the PACS server from one PC, and then retrieved on the second PC.

The video is available at https://www.youtube.com/watch?v=4v_m8ejeNrg.
Special Discount for Journal Article Authors
August 12, 2022
Special Discount for Journal Article Authors
Have you published an article mentioning RadiAnt in a scientific journal?
You may qualify for a special price for our software!

Mentioning "RadiAnt DICOM Viewer" in a published article entitles you to a one-year plan for 1 EUR. Including our website link, "https://www.radiantviewer.com," in the article gives you the right to purchase a two-year plan for 1 EUR.

Read more about this offer.
Free subscription plans for legacy license owners
June 15, 2022
Free subscription plans for legacy license owners
Did the maintenance for your legacy license expire, but you still would like to use the newest versions of RadiAnt DICOM Viewer? If so, this offer might be interesting for you.

You can convert your legacy license to a new subscription plan free of charge and enjoy all the new features and improvements. If your maintenance expired less than one year ago, you will get a 3-year plan free of charge (111 EUR saved for each converted license). Older licenses will get you 2-year or 1-year plans.

Just log in to My Licenses portal to find out more details and take advantage of this offer.
FDA/CE certifications
1 day ago by sayed
Feature request
1 week ago by vetmed
convert images to dicom format
1 week ago by Rafael
Multiple formats of DICOM files supported

Stöd för flera DICOM-filtyper

Programvaran har förmågan att öppna och visa studier från olika avbildningsmodaliteter:

 • Digital röntgen (CR, DX)
 • Mammografi (MG)
 • Datortomografi (CT)
 • Magnetröntgen (MR)
 • Positronemissiontomografi PET-CT (PT)
 • litraljud (US)
 • Digital angiografi (XA)
 • Gammakamera, nukleärmedicin (NM)
 • Sekundära bilder av skannade bilder (SC)
 • Structured Reports (SR)

Många typer av DICOM-bilder stöds:
 • Monokromatiska (t.ex. CR, CT, MR) och färg (t.ex. US, 3D-rekonstruktioner)
 • Statiska bilder (t.ex. CR, MG, CT) och dynamiska sekvenser (t.ex. XA, US)
 • Ej komprimerade och komprimerade (RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000)

Basic tools for manipulation of images

Alla verktyg som behövs nära till hands

RadiAnt DICOM Viewer tillhandahåller följande grundläggande verktyg för manipulation och mätning av bilder:

 • Steglös zoomning och panorering
 • Justering av ljusstyrka och kontrast, negativt läge
 • Förinställda fönsterinställningar för datortomografi (lungor, ben, m.m.)
 • Möjlighet att rotera (90, 180 grader) eller vända bilder (horisontellt och vertikalt)
 • Segmentlängd
 • Parametervärden för medel, min. och max (t.ex. densitet i Hounsfield-enheter vid datortomografi) inom cirkeln/ellipsen och dess yta
 • Vinkelvärde (normal och Cobbvinkel)
 • Pennverktyg för att rita på fri hand

Lightning fast performance

Snabb som blixten

RadiAnt DICOM Viewer är gjord för att använda resurser så effektivt som möjligt. Den kan använda en multiprocessor och flerkärniga system med ett stort antal gigabyte RAM-minne, men kan också köras på gamla enkärniga maskiner med endast 1 GB RAM.

En 64-bitarsversion tillhandahålls för moderna system för att behålla alla öppna bilder i mer än 4 GB minne om så behövs. Asynkrona avläsningar låter dig bläddra bland och bearbeta bilder under tiden som de öppnas.

Allt detta finns tillgängligt i en mycket kompakt applikation som har en installationsstorlek på strax över 7 MB.

Browse and compare multiple series of images

Jämför olika serier eller studier

Flera serier i en studie eller flera studier kan öppnas samtidigt i samma eller olika fönster i jämförelsesyfte.

Serier som består av bilder som har förvärvats på samma skikt (t.ex. datortomografiserier före och efter tillförande av kontrastmedium.

Korsreferenslinjer visas för bättre jämförelse av anatomin när man bläddrar i serier med olika bildskikt (t.ex. MagnetResonansstudie).

PACS client feature for searching and retrieving studies

Sök efter och ladda ned studier från PACS-platser

PACS-klienten (bildarkiv och kommunikationssystem) låter RadiAnt DICOM Viewer fråga efter och hämta studier från andra PACS-värdar.

Serviceklassanvändare/-leverantörer som stöds är: C-ECHO SCU, C-ECHO SCP, C-FIND SCU, C-MOVE-SCU, C-STORE-SCP.

Mottagna DICOM-filer kan lagras i en temporär mapp och raderas när RadiAnt stänger, eller så kan de sparas i den lokala databasen.

Local archive

Lokalt arkiv

Funktionen lokala arkiv låter dig importera DICOM-studier från CD-/DVD-skivor, USB flash-enheter, lokala mappar och nätverksmappar eller PACS-servrar, och lagra dem på din lokala hårddisk så att de enkelt kan kommas åt vid ett senare datum.

Det lokala arkivet kan vara till hjälp i situationer där originalmedia inte längre finns tillgänglig, eller om du vill öppna studien utan att behöva hämta det från en PACS-server varje gång.

Du kan även komma åt databasen för att organisera och snabbt hitta studier i din samling av DICOM-filer som lagras på hårddisken.

Export DICOM files to BMP, JPEG, WMV

Exportera DICOM-filer till bilder och filmer

Skapa visuellt enastående presentationer och professionella publikationer - RadiAnt DICOM Viewer kan exportera DICOM-filer till JPEG- (komprimerade) eller BMP-bilder (ej komprimerade bitmap) och WMV-filmer (Windows Media Video).

En bild, en hel serie eller alla öppnade bilder kan exporteras samtidigt.

Visade bilder kan snabbt kopieras till Windows urklipp med hjälp av genvägen CTRL+C och kan snabbt och enkelt klistras in i Word- eller PowerPoint-dokument.

2D and 3D Multi-planar reconstructions (MPR)

Flerskiktsrekonstruktioner

Det medföljande MPR-verktyget i RadiAnt DICOM Viewer kan användas för att återskapa bilder i ortogonala skikt (koronala, sagittala, axiala eller oblika, beroende på vilket basbildens skikt är). Detta kan hjälpa till att skapa en ny uppfattning om anatomin som inte var möjlig att visualisera endast med hjälp av basbilderna.

Rekonstruktionsprocessen är extremt snabb: en koronal serie kan skapas från fler än 2000 axiala CT-skivor på ca tre sekunder (på ett modernt Intel Core i7 system).

3D Volume Rendering (VR)

3D volymrendering

Verktyget 3D VR (volymrendering) låter dig visualisera stora volymer av data genererad av moderna CT-/MR-skannrar i tredimensionellt utrymme. De olika aspekterna av datauppsättningen kan utforskas interaktivt i 3D VR-fönstret.

Det här verktyget låter dig rotera volymen, ändra zoomnivå och position, justera färg och opacitet, mäta längd och visa dolda strukturer genom att klippa bort de oönskade delarna av volymen med skalpellverktyget. Bilden renderas progressivt för att bibehålla flytande drift även på långsammare maskiner.

PET-CT image fusion

PET-CT bildfusion

Lägg en färgmappad PET-bild över en datortomografibild för att få anatomiska referenser för områden med ökade upptagningsvärden för FDG (fluordeoxiglukos).

Använd ellipsverktyget för att mäta max-, mini- och genomsnittsvärden för SUVbw (Standardiserat UpptagningsVärde beräknat med hjälp av kroppsvikt) i ett specifikt område.

Bildfusion kan också tillämpas på andra bildmodaliteter, såsom magnetresonans. T.ex. kan DWI-bilder sammanslås med T1- eller T2-vägda skanningar.

Digital Subtraction Angiography (DSA)

Digital subtraktionsangiografi

Tekniken Digital subtraktionsangiografi (DSA) kan tillämpas på en fluoroskopiserie (XA) för att göra det möjligt för att möjliggöra för dig att visualisera blodkärl bättre.

Förkontrastbilden (så kallad mask) subtraheras från de efterföljande bilderna i vilka artärerna/venerna är fyllda med kontrastmedel, och därmed avlägsnas de beniga eller täta områdena av mjuk vävnad från den slutgiltiga bilden.

Funktionen auto pixel-shift låter dig automatiskt korrigera inriktningen av masken och live-bilden bara genom att välja det område du är intresserad av.

Time-intensity curves (TIC)

Tidsintensitetskurvor

RadiAnt DICOM Viewer låter dig visualisera sjukliga förändringars förstärkelsebeteende (t.ex. vid bröstmagnetröntgen) genom att plotta tidsintensitetskurvor (TICs).

Olika typer av kurvor kan fås: Ia - rak (signalens intensitet fortsätter att öka under hela den dynamiska perioden) / Ib - krökt (tidssignalens intensitetskurva plattas ut i den senare postkontrastperioden), II - platå (signalens intensitet planar ut i den mellanliggande och senare postkontrastperioden) eller III - upplöst (signalens intensitet minskar (löses upp) i den mellanliggande postkontrastperioden).

Support for multitouch features on Windows 10

Stöd för multiberöring

Om du har en Windows 8 eller Windows 10 touch-aktiverad enhet kan du märka att gester (rörelser du gör med ett, två eller fler fingrar) är enklare att använda än en mus eller ett tangentbord. RadiAnt DICOM Viewer låter användare använda en rad olika multiberöringsgester:

 • Vidrör bilden med ett finger och flytta det för att bläddra mellan bilderna i serien som visas.
 • För att zooma in eller ut, vidrör två punkter på bilden och dra sedan fingrarna mot eller från varandra. Dra bilden med två fingrar för att flytta den och visa osynliga delar av den zoomade bilden.
 • Du kan ändra fönsterinställningar (ljusstyrka/kontrast) genom att vidröra bilden med tre fingrar och flytta dem upp/ner (ljusstyrka) eller vänster/höger (kontrast).

Multilingual interface - community translations

Gränssnitt på flera språk

Tack vare vår gemenskap har RadiAnt DICOM Viewers gränssnitt hittills översatts till fler än 25 språk:

 • Arabiska, brasilianska, bulgariska, kinesiska, kroatiska, tjeckiska, danska, holländska/flamländska, franska, tyska, grekiska, ungerska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, norska, persiska, polska, portugisiska, ryska, serbiska, slovakiska, spanska, svenska, turkiska och ukrainska.

Vårt onlineverktyg gör det enkelt att redigera aktuella översättningar och att skapa nya.

RadiAnt DICOM Viewer CD/DVD Viewer

DICOM-visare för patient-CD/DVD

Vet du hur frustrerande det kan vara att vänta på att en patient-CD ska öppnas?
Kräver din visare att du installerar ytterligare komponenter innan bilderna faktiskt kan visas?

Prova RadiAnt DICOM Viewers automatiska körningspaket för CD/DVD! Det är extremt snabbt, körs från CD/DVD utan installation på Windows 10-/8.1-/8-/7-/Vista-/XP-system och kräver inga ytterligare programvaror eller programmering (t.ex. .NET, Java).

Om användarens operativsystem tillåter detta öppnas 64-bitarsversionen för bättre effektivitet. På äldre maskiner används 32-bitarsversionen. Till denna media läggs ungefär 6 MB overhead-data till .

Logobilden som visas efter att applikationen öppnas är fullt anpassningsbar och kan användas för att visa era kunder er företagsinformation.