Switch to English
RadiAnt Mascot
Prosty i szybki.
RadiAnt jest przeglądarką DICOM PACS dla obrazów medycznych,
stworzoną z myślą o komfortowej obsłudze.
Intuicyjny interfejs i bezkonkurencyjna wydajność sprawią,
że będzie Twoim niezastąpionym narzędziem.
"The Radiant Viewer will do cross reference lines fairly easily. Plus it's light and super fast. I get a lot of calls from referring physicians about viewers that they can't get to work or aren't compatible with win7 or 64 bit and I always recommend the Radiant viewer. Haven't heard one complaint yet..."
The Wolverine,
AuntMinnie.com Forums
Graduation hat
Did you know? RadiAnt DICOM Viewer has been named researchers' tool of choice in more than 750 scientific papers.
Learn how to cite RadiAnt in academic publications.
3D snapshots and VR movies
August 23, 2019
3D snapshots and VR movies
We have added new features to the VR window in our latest beta version (5.1.14).

3D snapshots let you save the states of the VR view (rotation / position / zoom / window / scalpel / etc.) and quickly restore these states.

You can now create high quality (up to 4K, 60fps) movies based on the 3D snapshots. There is also a quick movie tool for creating videos with a simple 360/180 degree rotation.
Image filters and 3D VR/MPR improvements
July 31, 2019
Image filters and 3D VR/MPR improvements
Our latest beta version (5.1.6) brings a new feature: image filters (sharpen, smooth, edge, emboss).

There are also a few improvements: unlimited undo history for the VR's scalpel tool, progressive rendering (3D VR/3D MPR) when using GPU acceleration (fluid interactions), and support for extended mouse buttons (back/forward).
RadiAnt DICOM Viewer 5.0.1
June 30, 2019
RadiAnt DICOM Viewer 5.0.1
The long-awaited Local Database feature is now available in RadiAnt. It allows you to import DICOM studies from CD/DVD discs, USB flash drives, local and network folders or PACS servers, and store them on your local hard drive so that they can be easily accessed at a later date. You can also access the database to organize and quickly find studies in your collection of DICOM files.

We also added a new feature to the VR module. 3D models created in RadiAnt can be exported to STL files, which can be opened in alternative 3D modeling software and used for 3D printing.

Check the full changelog and download here.
DICOM Viewers for Veterinary Medicine
April 14, 2019
DICOM Viewers for Veterinary Medicine
It is not very often that studies comparing different DICOM viewers are published. Recently, eight DICOM viewers were reviewed for use in veterinary medicine in the Journal of Digital Imaging.

RadiAnt was named a favorite Windows DICOM-viewer of the observers. Overall it scored 8.90 points (the winning viewer for MacOS got 8.96). For your information, the reviewed version of RadiAnt was 3.4, so many new features and improvements have been added since.
RadiAnt in the ECR 2019 movie
March 30, 2019
RadiAnt in the ECR 2019 movie
RadiAnt DICOM Viewer makes a cameo appearance ;-) in the ECR 2019 movie (European Congress of Radiology).
Curved MPR
6 hours ago by DRCOACH
"DICOM SEND" Needed ! :-)
2 days ago by luke
area/volume measurement
2 days ago by Tommy
A must for Android, please!
2 days ago by hey guys great app tx i read you but we need android of this plz
US Series
5 days ago by Rebecca
RadiAnt DICOM Viewer CD/DVD Viewer

Przeglądarka płyt CD/DVD z badaniem pacjenta

Czy wiesz jak bardzo frustrujące może być oczekiwanie na otwarcie płyty CD z badaniem pacjenta?
Czy Twoja przeglądarka wymaga zainstalowania dodatkowych komponentów przed jej uruchomieniem?

Wypróbuj przeglądarkę RadiAnt DICOM Viewer w wersji autorun CD/DVD! Jest wyjątkowo szybka, uruchamia się z płyty CD/DVD bez potrzeby instalacji w systemach Windows XP SP3, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10 oraz nie posiada żadnych dodatkowych wymagań (np. .NET, Java).

Jeśli pozwala na to system operacyjny, uruchamiana jest 64-bitowa wersja dla lepszego komfortu pracy. Na starszych maszynach używana jest wersja 32-bitowa. Do płyty dodawane jest tylko około 6MB plików przeglądarki.

Obraz logo wyświetlanego po otworzeniu aplikacji może być użyty do pokazania użytkownikom informacji o Twojej firmie.

Basic tools for manipulation of images

Wszystkie potrzebne narzędzia pod ręką

RadiAnt DICOM Viewer zapewnia następujące podstawowe narzędzia do obróbki obrazu i pomiarów:

 • Płynne powiększanie i przesuwanie
 • Ustawienia jasności i kontrastu, tryb negatywu
 • Domyślne ustawienia okna dla Tomografii Komputerowej (płucne, kostne, etc.)
 • Obroty (90, 180 stopni), odbicia lustrzane (w poziomie i pionie)
 • Długość odcinka
 • Średnia, minimalna i maksymalna wartość parametru (np. gęstość w jednostkach Hounsfielda w Tomografii Komputerowej) w obrębie koła/elipsy oraz jej powierzchnia
 • Wartość kąta (normalny oraz kąt Cobba)
 • Narzędzie ołówka do rysowania odręcznego

Lightning fast performance

Szybki jak błyskawica

RadiAnt DICOM Viewer został zaprojektowany tak, aby używać zasobów komputera najwydajniej jak to jest tylko możliwe. Potrafi wykorzystać systemy wielordzeniowe i wieloprocesorowe z wielo gigabajtami pamięci RAM, ale także da się uruchomić na starszej maszynie z jednordzeniowym procesorem i niewielką ilością pamięci (512MB).

Dostępna jest 64-bitowa wersja dla nowszych systemów, aby można było wszystkie otworzone obrazy umieścić w więcej niż 4GB pamięci, jeśli zajdzie taka potrzeba. Asynchroniczne odczytywanie pozwoli Ci przeglądać obrazy już podczas ich ładowania.

Wszystko to zawarte w bardzo kompaktowej aplikacji - rozmiar instalatora minimalnie przekracza 2MB.

PACS client feature for searching and retrieving studies

Search and download studies from PACS locations

The PACS (Picture Archiving and Communication System) client feature lets RadiAnt DICOM Viewer query and retrieve studies from other PACS hosts.

Supported service class users/providers are: C-ECHO SCU, C-ECHO SCP, C-FIND SCU, C-MOVE-SCU, C-STORE-SCP (Only transfers initiated from the RadiAnt DICOM Viewer are accepted. If you try to send studies from other PACS nodes without searching them first and starting the download in RadiAnt, they will be ignored).

Received DICOM files are stored in a temporary folder and are deleted when RadiAnt closes.

Multiple formats of DICOM files supported

Obsługiwane różnorodne typy plików DICOM

Otwieraj i wyświetlaj badania otrzymane różnymi metodami obrazowania:

 • Radiografia cyfrowa (CR, DX)
 • Mammografia (MG)
 • Tomografia komputerowa (CT)
 • Rezonans magnetyczny (MR)
 • Pozytonowa tomografia emisyjna PET-CT (PT)
 • Ultrasonografia (US)
 • Cyfrowa angiografia (XA)
 • Gamma kamera, medycyna nuklearna (NM)
 • Obrazy wtórne i zeskanowane (SC)
 • Structured Reports (SR)

Obsługiwane są różnorodne typy plików DICOM:
 • Monochromatyczne (np. CR, CT, MR) i kolorowe (np. US, rekonstrukcje 3D)
 • Obrazy statyczne (np. CR, MG, CT) i dynamiczne sekwencje (np. XA, US)
 • Nieskompresowane i skompresowane (RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000)

Browse and compare multiple series of images

Porównywanie różnych serii i badań

Istnieje możliwość otworzenia wielu serii tego samego badania lub różnych badań w celu ich porównania, zarówno w tym samym jak i w wielu oknach przeglądarki.

Serie z obrazami uzyskanymi w tej samej płaszczyźnie (np. tomografia komputerowa przed i po podaniu środka kontrastowego) są domyślnie automatycznie synchronizowane.

Przy przeglądaniu serii z różnymi płaszczyznami obrazu (np. badanie rezonansu magnetycznego) wyświetlane są linie referencyjne dla lepszej korelacji anatomii.

Export DICOM files to BMP, JPEG, WMV

Eksport plików DICOM do obrazów i filmów

Twórz atrakcyjne wizualnie prezentacje i profesjonalne publikacje - RadiAnt DICOM Viewer umożliwia eksport plików DICOM do obrazów JPEG (skompresowane) i BMP (nieskompresowane bitmapy) oraz plików wideo WMV (Windows Media Video).

Eksportuj jeden obraz, całą serię, lub też wszystkie otworzone obrazy jednocześnie.

Skopiuj szybko wyświetlany obraz do schowka Windows przy użyciu skrótu CTRL + C i wklej do dokumentu Word lub Powerpoint.

2D and 3D Multi-planar reconstructions (MPR)

Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR

Narzędzie MPR przeglądarki RadiAnt DICOM Viewer może być użyte do wykonania rekonstrukcji obrazów w płaszczyznach ortogonalnych (czołowa, strzałkowa, osiowa, skośne - w zależności od płaszczyzny obrazów źródłowych).

W ten sposób, dzięki innej niż w bazowych obrazach perspektywie, możemy znacznie poprawić percepcję anatomii.

Proces rekonstrukcji jest bardzo szybki, seria czołowa może zostać utworzona z ponad 2000 skanów osiowych TK w około trzy sekundy (na nowoczesnym systemie Intel Core i7).

3D Volume Rendering (VR)

3D volume rendering

The 3D VR (volume rendering) tool lets you visualize large volumes of data generated by modern CT/MR scanners in three dimensional space. The different aspects of the data set can be interactively explored in the 3D VR window.

This tool lets you rotate the volume, change zoom level and position, adjust color and opacity, measure length and show hidden structures by cutting off the unwanted parts of the volume with the scalpel tool. The image is rendered progressively to maintain fluid operations even on slower machines.

PET-CT image fusion

Fuzja PET-CT

Narzędzie fuzji umożliwia nałożenie mapowanego kolorami obrazu PET na skan TK, aby otrzymać odnośnik anatomiczny dla obszarów ze zwiększonymi wartościami wychwytu FDG (fluorodeoksyglukozy).

Zmierz przy użyciu narzędzia elipsy maksymalną, minimalną i średnią wartość SUVbw (standaryzowana wartość wychwytu obliczona z użyciem masy ciała) w określonym obszarze.

Fuzja obrazów może być również stosowana z innymi metodami obrazowania, jak rezonans magnetyczny - np. obrazy DWI mogą zostać nałożone na skany T1 lub T2.

Time-intensity curves (TIC)

Time-intensity curves

RadiAnt DICOM Viewer lets you visualize the lesions' enhancement behavior (e.g. in Breast MRI) by plotting time-intensity curves (TICs).

Different types of curves can be obtained: Ia - straight (the signal intensity continues to increase over the entire dynamic period) / Ib - curved (the time-signal intensity curve is flattened in the late postcontrast period), II - plateau (the signal intensity plateaus in the intermediate and late postcontrast periods) or III - washout (the signal intensity decreases (washes out) in the intermediate postcontrast period).

Support for multitouch features on Windows 10

Multi-touch support

If you have a Windows 8 or Windows 10 touch-enabled device, you might find that gestures (motions that you make with one, two or more fingers) are easier to use than a mouse or keyboard. RadiAnt DICOM Viewer enables users to make use of the array of multi-touch gestures:

 • Touch the image with one finger and move it to browse through images of the displayed series.
 • To zoom in or out, touch two points on the image, and then move your fingers away from or toward each other. Drag the image with two fingers to move it and show invisible parts of zoomed image.
 • You can change the window settings (brightness/contrast) by touching the image with three fingers and moving them up/down (brightness) or left/right (contrast).

Multilingual interface - community translations

Wielojęzyczny interfejs

Dzięki naszej społeczności interfejs przeglądarki RadiAnt DICOM Viewer został przetłumaczony na ponad 20 języków:

 • angielski, arabski, brazylijski portugalski, bułgarski, chiński, czeski, duński, holenderski, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, indonezyjski, włoski, portugalski, rosyjski, serbski, słowacki, hiszpański, szwedzki, turecki.

Narzędzie online ułatwia edycję dotychczasowych tłumaczeń, jak i tworzenie nowych.