Switch to English
Zaloguj
RadiAnt Mascot
Szybki i przyjazny.
RadiAnt jest przeglądarką DICOM PACS dla obrazów medycznych,
stworzoną z myślą o komfortowej obsłudze.
Intuicyjny interfejs i bezkonkurencyjna wydajność sprawią,
że będzie Twoim niezastąpionym narzędziem.
"First, congratulations on an amazing program. As a consulting Radiologist, I'm very impressed with your software. I'm using RadiAnt primarily for research and review. In several respects, it performs better than the software we use at the enterprise-level. Your interface is simple, clean and fast!"
luckman88
RadiAnt Forum
Graduation hat
Czy wiesz, że RadiAnt DICOM Viewer jest narzędziem wybranym przez badaczy w ponad 1600 artykułach naukowych?
Sprawdź jak cytować RadiAnta w publikacjach akademickich.
Update on RadiAnt Support for Windows XP and Vista
April 23, 2021
Update on RadiAnt Support for Windows XP and Vista
RadiAnt has continued to support Windows XP and Vista much longer than other software companies. However, as the number of users on those platforms have been dwindling, the outdated systems will not be supported in the next version of RadiAnt (2021.1).

You can still install and use previous versions of the viewer (up to 2020.2) on Windows XP or Vista, but we strongly encourage our users to upgrade to a version of Windows that is supported by Microsoft. Unsupported operating systems receive no security updates, have known exploits, and are dangerous for you to use.
Special Offer
April 19, 2021
Special Offer
Recently we discontinued permanent licenses for RadiAnt DICOM Viewer and moved to the subscription licensing model.

What does this mean for the owners of permanent licenses purchased during last ten years? Their licenses will remain permanent and will allow to use all versions released within their maintenance period without additional fees. New versions released after the expiration of the maintenance will require purchasing a subscription plan.

Our special offer enables everyone who owns a permanent license with the expired support to purchase a subscription plan with almost 50% discount. Just log in to My Licenses portal and take advantage of this offer.
Subscription Plans
December 30, 2020
Subscription Plans
We are happy to announce the addition of a more affordable option to purchase RadiAnt DICOM Viewer - the Subscription Plans. They are effectively time-based licenses giving you access to the software and all updates for the duration of the pre-paid plan. For those of you who prefer permanent licenses, the one-time payment option is still available for a limited time.

As this strange and difficult year draws to a close, we would like to take this opportunity and wish you all the best for the New Year. Stay strong, healthy and hopeful for the brighter future!
RadiAnt DICOM Viewer 2020.2
November 11, 2020
RadiAnt DICOM Viewer 2020.2
RadiAnt DICOM Viewer 2020.2 has been available for download for some time now.

This versions brings DSA (Digital Subtraction Angiography) to the table. There is an option to set the precise WL/WW values (or SUVbw for PET studies) and to easily create own windowing presets (in 2D, 3D MPR and 3D VR viewers). We have also listened to your requests and made possible to download specific image series from PACS servers instead of only complete studies. As usually, there are other minor improvements and bug fixes.

Check the full changelog and download here.
RadiAnt DICOM Viewer 2020.1
April 6, 2020
RadiAnt DICOM Viewer 2020.1
RadiAnt DICOM Viewer 2020.1 is now available for download.

We added three new ROIs in this version: closed polygon, open polygon and arrow. 3D MPR view was improved by adding ROIs previously available only in the 2D mode (ellipse, angle). SUVbw measurements are now available without the requirement to enable fusion mode. A dedicated 64-bit ARM version for the new generation of Windows 10 on ARM devices (e.g., Surface Pro X) is included in the installer. These are a few highlights, for the complete list of changes check the download page.

Take care and stay strong and healthy in these trying times!
send DICOM's between Databases)
2 days ago by I'm user)
search and download filter
4 days ago by RS_Medicforce
Multiple formats of DICOM files supported

Obsługiwane różnorodne typy plików DICOM

Otwieraj i wyświetlaj badania otrzymane różnymi metodami obrazowania:

 • Radiografia cyfrowa (CR, DX)
 • Mammografia (MG)
 • Tomografia komputerowa (CT)
 • Rezonans magnetyczny (MR)
 • Pozytonowa tomografia emisyjna PET-CT (PT)
 • Ultrasonografia (US)
 • Cyfrowa angiografia (XA)
 • Gamma kamera, medycyna nuklearna (NM)
 • Obrazy wtórne i zeskanowane (SC)
 • Structured Reports (SR)

Obsługiwane są różnorodne typy plików DICOM:
 • Monochromatyczne (np. CR, CT, MR) i kolorowe (np. US, rekonstrukcje 3D)
 • Obrazy statyczne (np. CR, MG, CT) i dynamiczne sekwencje (np. XA, US)
 • Nieskompresowane i skompresowane (RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000)

Basic tools for manipulation of images

Wszystkie potrzebne narzędzia pod ręką

RadiAnt DICOM Viewer zapewnia następujące podstawowe narzędzia do obróbki obrazu i pomiarów:

 • Płynne powiększanie i przesuwanie
 • Ustawienia jasności i kontrastu, tryb negatywu
 • Domyślne ustawienia okna dla Tomografii Komputerowej (płucne, kostne, etc.)
 • Obroty (90, 180 stopni), odbicia lustrzane (w poziomie i pionie)
 • Długość odcinka
 • Średnia, minimalna i maksymalna wartość parametru (np. gęstość w jednostkach Hounsfielda w Tomografii Komputerowej) w obrębie koła/elipsy oraz jej powierzchnia
 • Wartość kąta (normalny oraz kąt Cobba)
 • Narzędzie ołówka do rysowania odręcznego

Lightning fast performance

Szybki jak błyskawica

RadiAnt DICOM Viewer został zaprojektowany tak, aby używać zasobów komputera najwydajniej jak to jest tylko możliwe. Potrafi wykorzystać systemy wielordzeniowe i wieloprocesorowe z wieloma gigabajtami pamięci RAM, ale także da się uruchomić na starszej maszynie z jednordzeniowym procesorem i niewielką ilością pamięci (512MB).

Dostępna jest 64-bitowa wersja dla nowszych systemów, aby można było wszystkie otworzone obrazy umieścić w więcej niż 4GB pamięci, jeśli zajdzie taka potrzeba. Asynchroniczne odczytywanie pozwoli Ci przeglądać obrazy już podczas ich ładowania.

Wszystko to zawarte w bardzo kompaktowej aplikacji - rozmiar instalatora minimalnie przekracza 7MB.

Browse and compare multiple series of images

Porównywanie różnych serii i badań

Istnieje możliwość otworzenia wielu serii tego samego badania lub różnych badań w celu ich porównania, zarówno w tym samym jak i w wielu oknach przeglądarki.

Serie z obrazami uzyskanymi w tej samej płaszczyźnie (np. tomografia komputerowa przed i po podaniu środka kontrastowego) są domyślnie automatycznie synchronizowane.

Przy przeglądaniu serii z różnymi płaszczyznami obrazu (np. badanie rezonansu magnetycznego) wyświetlane są linie referencyjne dla lepszej korelacji anatomii.

PACS client feature for searching and retrieving studies

Wyszukuj i pobieraj badania z serwerów PACS

Funkcja klienta PACS (Picture Archiving and Communication System) pozwala przeglądarce RadiAnt wyszukiwać i pobierać badania z innych lokalizacji PACS.

Wspierane klasy SCU/SCP to: C-ECHO SCU, C-ECHO SCP, C-FIND SCU, C-MOVE-SCU, C-STORE-SCP.

Odbierane pliki DICOM mogą być przechowywane w tymczasowym folderze i skasowane po zamknięciu przeglądarki, lub też zapisane do lokalnego archiwum badań.

Local archive

Lokalne archiwum badań

Funkcjonalność lokalnego archiwum badań pozwala importować badania DICOM z dysków CD/DVD, pamięci USB flash, lokalnych i sieciowych folderów oraz serwerów PACS, aby przechowywać badania na lokalnym dysku twardym w celu późniejszego, ułatwionego dostępu.

Archiwum może być pomocne w sytuacjach, gdy oryginalny nośnik nie jest już dostępny, lub też gdy chcesz otworzyć ponownie badanie bez powtarzania procesu pobierania z serwera PACS.

Możesz również używać bazy danych w celu organizacji i szybkiego wyszukiwania badań w Twojej kolekcji plików DICOM przechowywanych na twardym dysku.

Export DICOM files to BMP, JPEG, WMV

Eksport plików DICOM do obrazów i filmów

Twórz atrakcyjne wizualnie prezentacje i profesjonalne publikacje - RadiAnt DICOM Viewer umożliwia eksport plików DICOM do obrazów JPEG (skompresowane) i BMP (nieskompresowane bitmapy) oraz plików wideo WMV (Windows Media Video).

Eksportuj jeden obraz, całą serię, lub też wszystkie otworzone obrazy jednocześnie.

Skopiuj szybko wyświetlany obraz do schowka Windows przy użyciu skrótu CTRL + C i wklej do dokumentu Word lub PowerPoint.

2D and 3D Multi-planar reconstructions (MPR)

Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR

Narzędzie MPR przeglądarki RadiAnt DICOM Viewer może być użyte do wykonania rekonstrukcji obrazów w płaszczyznach ortogonalnych (czołowa, strzałkowa, osiowa, skośne - w zależności od płaszczyzny obrazów źródłowych).

W ten sposób, dzięki innej niż w bazowych obrazach perspektywie, możemy znacznie poprawić percepcję anatomii.

Proces rekonstrukcji jest bardzo szybki, seria czołowa może zostać utworzona z ponad 2000 skanów osiowych TK w około trzy sekundy (na nowoczesnym systemie Intel Core i7).

3D Volume Rendering (VR)

Rendering objętościowy 3D (VR)

Narzędzie renderingu objętościowego 3D (volume rendering) pozwoli Ci na wizualizację w przestrzeni 3D dużych objętości danych generowanych przez nowoczesne skanery CT/MR. Różne aspekty zbioru danych mogą być interaktywnie eksplorowane w oknie 3D VR.

To narzędzie pozwoli Ci obracać model 3D, zmieniać powiększenie i pozycję, dostosować kolor i przezroczystość, mierzyć odległość oraz pokazać ukryte struktury poprzez odcięcie niechcianych elementów objętości przy pomocy narzędzia skalpela. Obraz jest renderowany progresywnie, tak aby zachować płynność nawet na wolniejszych komputerach.

PET-CT image fusion

Fuzja PET-CT

Narzędzie fuzji umożliwia nałożenie mapowanego kolorami obrazu PET na skan TK, aby otrzymać odnośnik anatomiczny dla obszarów ze zwiększonymi wartościami wychwytu FDG (fluorodeoksyglukozy).

Zmierz przy użyciu narzędzia elipsy maksymalną, minimalną i średnią wartość SUVbw (standaryzowana wartość wychwytu obliczona z użyciem masy ciała) w określonym obszarze.

Fuzja obrazów może być również stosowana z innymi metodami obrazowania, jak rezonans magnetyczny - np. obrazy DWI mogą zostać nałożone na skany T1 lub T2.

Digital Subtraction Angiography (DSA)

Cyfrowa angiografia subtrakcyjna

Funkcja cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) może zostać zastosowana na obrazach fluoroskopii (XA) w celu lepszej wizualizacji naczyń krwionośnych.

Obraz bez kontrastu (tzw. maska) jest odejmowany od kolejnych obrazów, w których tętnice/żyły wypełnione są środkiem kontrastowym. W ten sposób kości oraz inne obszary gęstych tkanek usuwane są z obrazu wynikowego.

Możliwość automatycznego przesuwania maski (pixel-shift) sprawia, że wyrównanie maski i obrazu źródłowego sprowadza się do kliknięcia myszką w obszarze zainteresowania.

Time-intensity curves (TIC)

Krzywe wzmocnienia kontrastowego (TIC)

RadiAnt DICOM Viewer pozwala na wizualizację zachowania wzmocnienia kontrastowego zmian (np. w MR piersi) poprzez wykresy krzywych czas-wzmocnienie (TIC).

Można otrzymać różnego rodzaju typy krzywych: Ia - prosta (intensywność sygnału wzrasta podczas całego okresu badania dynamicznego) / Ib - zakrzywiona (krzywa wypłaszcza się w późnej fazie pokontrastowej), II - plateau (krzywa wypłaszcza się w pośredniej i późnej fazie pokontrastowej) lub III - washout (intensywność sygnału zmniejsza się w pośredniej fazie pokontrastowej).

Support for multitouch features on Windows 10

Wsparcie dla ekranów dotykowych

Jeśli posiadasz komputer z ekranem dotykowych i systemem Windows 8 lub Windows 10, możesz uznać pewne gesty (ruchy wykonane jednym lub większą ilością palców) za łatwiejsze w użyciu niż myszka, czy też klawiatura. RadiAnt DICOM Viewer pozwala na użycie następujących wielodotykowych gestów:

 • Dotknij obraz jednym palcem i przesuwaj go, aby przeglądać wszystkie obrazy wyświetlonej serii.
 • Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, dotknij go dwoma palcami, a następnie zbliżaj lub oddalaj palce od siebie. Przesuwaj dwa palce, aby przenieść obraz i pokazać jego niewidoczne obszary gdy jest powiększony.
 • Możesz zmieniać ustawienia okna (jasność/kontrast) poprzez dotknięcie obrazu trzema palcami i przemieszczanie ich góra/dół (jasność) lub lewo/prawo (kontrast).

Multilingual interface - community translations

Wielojęzyczny interfejs

Dzięki naszej społeczności interfejs przeglądarki RadiAnt DICOM Viewer został przetłumaczony na ponad 20 języków:

 • angielski, arabski, brazylijski portugalski, bułgarski, chiński, czeski, duński, holenderski, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, indonezyjski, włoski, portugalski, rosyjski, serbski, słowacki, hiszpański, szwedzki, turecki.

Narzędzie online ułatwia edycję dotychczasowych tłumaczeń, jak i tworzenie nowych.

RadiAnt DICOM Viewer CD/DVD Viewer

Przeglądarka płyt DICOM CD/DVD z badaniem pacjenta

Czy wiesz jak bardzo frustrujące może być oczekiwanie na otwarcie płyty CD z badaniem DICOM?
Czy Twoja przeglądarka wymaga zainstalowania dodatkowych komponentów przed jej uruchomieniem?

Wypróbuj przeglądarkę RadiAnt DICOM Viewer w wersji autorun CD/DVD! Jest wyjątkowo szybka, uruchamia się z płyty CD/DVD bez potrzeby instalacji w systemach Windows XP SP3, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10 oraz nie posiada żadnych dodatkowych wymagań (np. .NET, Java).

Jeśli pozwala na to system operacyjny, uruchamiana jest 64-bitowa wersja dla lepszego komfortu pracy. Na starszych maszynach używana jest wersja 32-bitowa. Do płyty dodawane jest tylko około 6MB plików przeglądarki.

Obraz logo wyświetlanego po otworzeniu aplikacji może być użyty do pokazania użytkownikom informacji o Twojej firmie.