Switch to English
Zaloguj
RadiAnt Mascot
Szybki i przyjazny.
RadiAnt jest przeglądarką DICOM PACS dla obrazów medycznych,
stworzoną z myślą o komfortowej obsłudze.
Intuicyjny interfejs i bezkonkurencyjna wydajność sprawią,
że będzie Twoim niezastąpionym narzędziem.
"To say that you guys are crushing it would easily be an understatement. Great work guys!"
JJ
RadiAnt Forum
Graduation hat
Czy wiesz, że RadiAnt DICOM Viewer jest narzędziem wybranym przez badaczy w ponad 2200 artykułach naukowych?
Sprawdź jak cytować RadiAnta w publikacjach akademickich.
RadiAnt not affected by the Log4j vulnerability
December 23, 2021
RadiAnt not affected by the Log4j vulnerability
We currently get a lot of questions whether RadiAnt is affected by the Log4j Java vulnerabilities (CVE-2021-44228, CVE-2021-45046).

As an official statement: RadiAnt is not based on Java, and not using Log4j, it is not vulnerable to log4shell!
RadiAnt DICOM Viewer 2021.2
December 22, 2021
RadiAnt DICOM Viewer 2021.2
This version includes mostly improvements and bug fixes: changelog.

However, there is one new feature to let you stay fully focused on the images: the distraction free mode. It can be turned on and off by using the Shift + Alt + Enter keyboard shortcut. Read more.
Early renewal bonus
September 22, 2021
Early renewal bonus
Today we're introducing a bonus for renewing your subscription plan early. Everyone purchasing a renewal before their current plan expires will get additional term ranging from 6 days (for previous 1-month plan) up to 365 days (when renewing 5-year plan) for free.

Purchasing a renewal is easy, just log in to My Licenses and click "Extend your plan". Now you can also add additional seats to your existing plan when you need to use RadiAnt on more computers. A volume discount will be automatically applied with the number of seats in the existing plan taken into account.
Sparta imaged in RadiAnt
August 19, 2021
Sparta imaged in RadiAnt
Recently we've come across a pretty interesting use case for RadiAnt DICOM Viewer. A lion cub (Sparta) found in Siberian permafrost, probably the 'best preserved Ice Age animal' was visualized in the 3D VR mode with our RadiAnt. Read more here.
RadiAnt DICOM Viewer ready for Windows 11!
August 17, 2021
RadiAnt DICOM Viewer ready for Windows 11!
The new version of Windows is due later this year. But we can already confirm that RadiAnt will be fully compatible with Windows 11, as it plays nicely with the Insider Preview version.
anonymizing studies
12 hours ago by RadiAnt
Multiple formats of DICOM files supported

Obsługiwane różnorodne typy plików DICOM

Otwieraj i wyświetlaj badania otrzymane różnymi metodami obrazowania:

 • Radiografia cyfrowa (CR, DX)
 • Mammografia (MG)
 • Tomografia komputerowa (CT)
 • Rezonans magnetyczny (MR)
 • Pozytonowa tomografia emisyjna PET-CT (PT)
 • Ultrasonografia (US)
 • Cyfrowa angiografia (XA)
 • Gamma kamera, medycyna nuklearna (NM)
 • Obrazy wtórne i zeskanowane (SC)
 • Structured Reports (SR)

Obsługiwane są różnorodne typy plików DICOM:
 • Monochromatyczne (np. CR, CT, MR) i kolorowe (np. US, rekonstrukcje 3D)
 • Obrazy statyczne (np. CR, MG, CT) i dynamiczne sekwencje (np. XA, US)
 • Nieskompresowane i skompresowane (RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000)

Basic tools for manipulation of images

Wszystkie potrzebne narzędzia pod ręką

RadiAnt DICOM Viewer zapewnia następujące podstawowe narzędzia do obróbki obrazu i pomiarów:

 • Płynne powiększanie i przesuwanie
 • Ustawienia jasności i kontrastu, tryb negatywu
 • Domyślne ustawienia okna dla Tomografii Komputerowej (płucne, kostne, etc.)
 • Obroty (90, 180 stopni), odbicia lustrzane (w poziomie i pionie)
 • Długość odcinka
 • Średnia, minimalna i maksymalna wartość parametru (np. gęstość w jednostkach Hounsfielda w Tomografii Komputerowej) w obrębie koła/elipsy oraz jej powierzchnia
 • Wartość kąta (normalny oraz kąt Cobba)
 • Narzędzie ołówka do rysowania odręcznego

Lightning fast performance

Szybki jak błyskawica

RadiAnt DICOM Viewer został zaprojektowany tak, aby używać zasobów komputera najwydajniej jak to jest tylko możliwe. Potrafi wykorzystać systemy wielordzeniowe i wieloprocesorowe z wieloma gigabajtami pamięci RAM, ale także da się uruchomić na starszej maszynie z jednordzeniowym procesorem i niewielką ilością pamięci (1GB).

Dostępna jest 64-bitowa wersja dla nowszych systemów, aby można było wszystkie otworzone obrazy umieścić w więcej niż 4GB pamięci, jeśli zajdzie taka potrzeba. Asynchroniczne odczytywanie pozwoli Ci przeglądać obrazy już podczas ich ładowania.

Wszystko to zawarte w bardzo kompaktowej aplikacji - rozmiar instalatora minimalnie przekracza 7MB.

Browse and compare multiple series of images

Porównywanie różnych serii i badań

Istnieje możliwość otworzenia wielu serii tego samego badania lub różnych badań w celu ich porównania, zarówno w tym samym jak i w wielu oknach przeglądarki.

Serie z obrazami uzyskanymi w tej samej płaszczyźnie (np. tomografia komputerowa przed i po podaniu środka kontrastowego) są domyślnie automatycznie synchronizowane.

Przy przeglądaniu serii z różnymi płaszczyznami obrazu (np. badanie rezonansu magnetycznego) wyświetlane są linie referencyjne dla lepszej korelacji anatomii.

PACS client feature for searching and retrieving studies

Wyszukuj i pobieraj badania z serwerów PACS

Funkcja klienta PACS (Picture Archiving and Communication System) pozwala przeglądarce RadiAnt wyszukiwać i pobierać badania z innych lokalizacji PACS.

Wspierane klasy SCU/SCP to: C-ECHO SCU, C-ECHO SCP, C-FIND SCU, C-MOVE-SCU, C-STORE-SCP.

Odbierane pliki DICOM mogą być przechowywane w tymczasowym folderze i skasowane po zamknięciu przeglądarki, lub też zapisane do lokalnego archiwum badań.

Local archive

Lokalne archiwum badań

Funkcjonalność lokalnego archiwum badań pozwala importować badania DICOM z dysków CD/DVD, pamięci USB flash, lokalnych i sieciowych folderów oraz serwerów PACS, aby przechowywać badania na lokalnym dysku twardym w celu późniejszego, ułatwionego dostępu.

Archiwum może być pomocne w sytuacjach, gdy oryginalny nośnik nie jest już dostępny, lub też gdy chcesz otworzyć ponownie badanie bez powtarzania procesu pobierania z serwera PACS.

Możesz również używać bazy danych w celu organizacji i szybkiego wyszukiwania badań w Twojej kolekcji plików DICOM przechowywanych na twardym dysku.

Export DICOM files to BMP, JPEG, WMV

Eksport plików DICOM do obrazów i filmów

Twórz atrakcyjne wizualnie prezentacje i profesjonalne publikacje - RadiAnt DICOM Viewer umożliwia eksport plików DICOM do obrazów JPEG (skompresowane) i BMP (nieskompresowane bitmapy) oraz plików wideo WMV (Windows Media Video).

Eksportuj jeden obraz, całą serię, lub też wszystkie otworzone obrazy jednocześnie.

Skopiuj szybko wyświetlany obraz do schowka Windows przy użyciu skrótu CTRL + C i wklej do dokumentu Word lub PowerPoint.

2D and 3D Multi-planar reconstructions (MPR)

Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR

Narzędzie MPR przeglądarki RadiAnt DICOM Viewer może być użyte do wykonania rekonstrukcji obrazów w płaszczyznach ortogonalnych (czołowa, strzałkowa, osiowa, skośne - w zależności od płaszczyzny obrazów źródłowych).

W ten sposób, dzięki innej niż w bazowych obrazach perspektywie, możemy znacznie poprawić percepcję anatomii.

Proces rekonstrukcji jest bardzo szybki, seria czołowa może zostać utworzona z ponad 2000 skanów osiowych TK w około trzy sekundy (na nowoczesnym systemie Intel Core i7).

3D Volume Rendering (VR)

Rendering objętościowy 3D (VR)

Narzędzie renderingu objętościowego 3D (volume rendering) pozwoli Ci na wizualizację w przestrzeni 3D dużych objętości danych generowanych przez nowoczesne skanery CT/MR. Różne aspekty zbioru danych mogą być interaktywnie eksplorowane w oknie 3D VR.

To narzędzie pozwoli Ci obracać model 3D, zmieniać powiększenie i pozycję, dostosować kolor i przezroczystość, mierzyć odległość oraz pokazać ukryte struktury poprzez odcięcie niechcianych elementów objętości przy pomocy narzędzia skalpela. Obraz jest renderowany progresywnie, tak aby zachować płynność nawet na wolniejszych komputerach.

PET-CT image fusion

Fuzja PET-CT

Narzędzie fuzji umożliwia nałożenie mapowanego kolorami obrazu PET na skan TK, aby otrzymać odnośnik anatomiczny dla obszarów ze zwiększonymi wartościami wychwytu FDG (fluorodeoksyglukozy).

Zmierz przy użyciu narzędzia elipsy maksymalną, minimalną i średnią wartość SUVbw (standaryzowana wartość wychwytu obliczona z użyciem masy ciała) w określonym obszarze.

Fuzja obrazów może być również stosowana z innymi metodami obrazowania, jak rezonans magnetyczny - np. obrazy DWI mogą zostać nałożone na skany T1 lub T2.

Digital Subtraction Angiography (DSA)

Cyfrowa angiografia subtrakcyjna

Funkcja cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) może zostać zastosowana na obrazach fluoroskopii (XA) w celu lepszej wizualizacji naczyń krwionośnych.

Obraz bez kontrastu (tzw. maska) jest odejmowany od kolejnych obrazów, w których tętnice/żyły wypełnione są środkiem kontrastowym. W ten sposób kości oraz inne obszary gęstych tkanek usuwane są z obrazu wynikowego.

Możliwość automatycznego przesuwania maski (pixel-shift) sprawia, że wyrównanie maski i obrazu źródłowego sprowadza się do kliknięcia myszką w obszarze zainteresowania.

Time-intensity curves (TIC)

Krzywe wzmocnienia kontrastowego (TIC)

RadiAnt DICOM Viewer pozwala na wizualizację zachowania wzmocnienia kontrastowego zmian (np. w MR piersi) poprzez wykresy krzywych czas-wzmocnienie (TIC).

Można otrzymać różnego rodzaju typy krzywych: Ia - prosta (intensywność sygnału wzrasta podczas całego okresu badania dynamicznego) / Ib - zakrzywiona (krzywa wypłaszcza się w późnej fazie pokontrastowej), II - plateau (krzywa wypłaszcza się w pośredniej i późnej fazie pokontrastowej) lub III - washout (intensywność sygnału zmniejsza się w pośredniej fazie pokontrastowej).

Support for multitouch features on Windows 10

Wsparcie dla ekranów dotykowych

Jeśli posiadasz komputer z ekranem dotykowych i systemem Windows 8 lub Windows 10, możesz uznać pewne gesty (ruchy wykonane jednym lub większą ilością palców) za łatwiejsze w użyciu niż myszka, czy też klawiatura. RadiAnt DICOM Viewer pozwala na użycie następujących wielodotykowych gestów:

 • Dotknij obraz jednym palcem i przesuwaj go, aby przeglądać wszystkie obrazy wyświetlonej serii.
 • Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, dotknij go dwoma palcami, a następnie zbliżaj lub oddalaj palce od siebie. Przesuwaj dwa palce, aby przenieść obraz i pokazać jego niewidoczne obszary gdy jest powiększony.
 • Możesz zmieniać ustawienia okna (jasność/kontrast) poprzez dotknięcie obrazu trzema palcami i przemieszczanie ich góra/dół (jasność) lub lewo/prawo (kontrast).

Multilingual interface - community translations

Wielojęzyczny interfejs

Dzięki naszej społeczności interfejs przeglądarki RadiAnt DICOM Viewer został przetłumaczony na ponad 20 języków:

 • angielski, arabski, brazylijski portugalski, bułgarski, chiński, czeski, duński, holenderski, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, indonezyjski, włoski, portugalski, rosyjski, serbski, słowacki, hiszpański, szwedzki, turecki.

Narzędzie online ułatwia edycję dotychczasowych tłumaczeń, jak i tworzenie nowych.

RadiAnt DICOM Viewer CD/DVD Viewer

Przeglądarka płyt DICOM CD/DVD z badaniem pacjenta

Czy wiesz jak bardzo frustrujące może być oczekiwanie na otwarcie płyty CD z badaniem DICOM?
Czy Twoja przeglądarka wymaga zainstalowania dodatkowych komponentów przed jej uruchomieniem?

Wypróbuj przeglądarkę RadiAnt DICOM Viewer w wersji autorun CD/DVD! Jest wyjątkowo szybka, uruchamia się z płyty CD/DVD bez potrzeby instalacji w systemach Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 i Windows 11 oraz nie posiada żadnych dodatkowych wymagań (np. .NET, Java).

Jeśli pozwala na to system operacyjny, uruchamiana jest 64-bitowa wersja dla lepszego komfortu pracy. Na starszych maszynach używana jest wersja 32-bitowa. Do płyty dodawane jest tylko około 6MB plików przeglądarki.

Obraz logo wyświetlanego po otworzeniu aplikacji może być użyty do pokazania użytkownikom informacji o Twojej firmie.