Sign in
RadiAnt DICOM Viewer - Discussion Forum
2 filtry dla modalności CT CR/DR

Mar 12, 2012 08:57 PM
by Radek
1) Czy byliby państwo gotowi zzaimplementować algorytmy filtrów jak MSRCR (popularny Retinex) i wavelet denoise, filtry te, np pierwszy z wymienionych w różnych wariantach pod różnymi nazwami są stosowane m. in. w mammografii dla poprawy jakości obrazu a także przy obróbce obrazów CR/DR na potrzeby ortopedii. Są badania podkreślające korzyści ze stosowania takich filtrów również w CT (całym stosie). Byliby Państwo jedną z pierwszych grup implementujących tą innowację w przeglądarce obrazów dicom.
2) czy planujecie państwo implementację volume rendering, który cechuje się znaczną przewagą nad MIP w ocenie naczyń.
3) Co z MPR? :)
pozdrawiam
radekglabicki[at]gmail.com
Radek
Mar 13, 2012 12:32 PM
by RadiAnt
1) przyjrzymy się tym filtrom i dowodom na sens ich stosowania
2) oczywiście, wszystko w miarę naszych możliwości "przerobowych" :-)
3) MPR funkcjonują już w wersji BETA: http://www.radiantviewer.com/downloadfile.php?f=beta (na początek w 3 podstawowych płaszczyznach)

pozdrawiam,
Maciej
Post reply
Author (first name or pseudonym):

Message:

Captcha image


Visitors can post messages on the forum without having to register. Please input your first name or pseudonym in the "Author" field. Do not publish any personally identifiable information (PII).

Please ensure you write your posts in English so that our international audience can understand and reply to your message.

The Administrator reserves the right to remove any messages that violate our forum rules; for example, those that are not related to the RadiAnt DICOM Viewer software, published in a language other than English, contravene regulations, etc.