RadiAnt DICOM Viewer - Discussion Forum
Błąd - Nie można otworzyć gniazda przyjmującego połączenia PACS na porcie 4006

Dzień dobry! Testuję RadiAnt na potrzeby mojego klienta i napotkałem problem z komunikacją z PACS.

Wersja:
2.2.9 - Windows for Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP trial.

Warunki wstępne:
Brak konfiguracji PACS (czysta instalacja)
Odblokowany port 4006 na firewall (router, Windows)

Scenariusz:
1. Wybierz opcję pobrania danych z serwera PACS (ikona "strzałka w dół") w pasku narzędziowym w głównym oknie
2. Dodaj prawidłową lokalizację PACS zdalnego serwera
3. Ustaw lokalny port nasłuchujący: 4006 oraz wpisz poprawny AE_Title
4. Kliknij Zapisz

Rezultat:
Okno modalne. Tytuł: Błąd. Treść komunikatu:
Nie można otworzyć gniazda przyjmującego połączenia PACS na porcie 4006. Port zostaje zapisany. Próba pobrania danych z PACS powoduje pobranie danych (widać postęp i ruch sieciowy), ale dane nie są wyświetlane (czarny ekran główny).

Uwagi:
Opisany komunikat nie występuje w przypadku wpisania innego portu (np. 4005) nawet jeśli jest blokowany przez firewall, przy czym tak skonfigurowany dostęp oczywiście nie działa prawidłowo.

Inne oprogramowanie umożliwiające pobieranie danych z PACS, skonfigurowane w powyższy sposób (nasłuchujący port 4006) działa prawidłowo.

Podczas uruchomienia RadiAnt, żaden inny program (oprócz systemu operacyjnego i jego zasobów) nie jest uruchomiony.

Co może być przyczyną takiego zachowania?


Apr 11, 2016 08:41 AM
by Katoda
Dzień dobry,

Problemem prawie na pewno jest inne oprogramowanie uruchomione na tym komputerze, które nasłuchuje na porcie 4006. Jego proces zapewne działa jako serwis i nie musi być widoczny na pasku zadań.
Proszę sprawdzić np. programem https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/tcpview.aspx który proces nasłuchuje na porcie 4006.


Apr 11, 2016 09:13 AM
by RadiAnt
Teraz wydaje się to logiczne. Dziękuję!


Apr 11, 2016 09:28 AM
by Katoda
Problem był spowodowany usługą nasłuchującą programu ClearCanvas. Port był otwarty nawet jeśli CC nie był uruchomiony.

Możliwe rozwiązania:
- zmiana portu nasłuchującego dla hosta lokalnego w konfiguracji CC,
- wyłączenie odpowiedniej usługi CC,
- odinstalowanie CC.

Dziękuję za wskazówkę!


Apr 11, 2016 10:28 PM
by Katoda
Post reply

Author:


Message: