RadiAnt DICOM Viewer - Discussion Forum
Błąd - Nie można otworzyć gniazda przyjmującego połączenia PACS na porcie 4006

Dzień dobry! Testuję RadiAnt na potrzeby mojego klienta i napotkałem problem z komunikacją z PACS.

Wersja:
2.2.9 - Windows for Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP trial.

Warunki wstępne:
Brak konfiguracji PACS (czysta instalacja)
Odblokowany port 4006 na firewall (router, Windows)

Scenariusz:
1. Wybierz opcję pobrania danych z serwera PACS (ikona "strzałka w dół") w pasku narzędziowym w głównym oknie
2. Dodaj prawidłową lokalizację PACS zdalnego serwera
3. Ustaw lokalny port nasłuchujący: 4006 oraz wpisz poprawny AE_Title
4. Kliknij Zapisz

Rezultat:
Okno modalne. Tytuł: Błąd. Treść komunikatu:
Nie można otworzyć gniazda przyjmującego połączenia PACS na porcie 4006. Port zostaje zapisany. Próba pobrania danych z PACS powoduje pobranie danych (widać postęp i ruch sieciowy), ale dane nie są wyświetlane (czarny ekran główny).

Uwagi:
Opisany komunikat nie występuje w przypadku wpisania innego portu (np. 4005) nawet jeśli jest blokowany przez firewall, przy czym tak skonfigurowany dostęp oczywiście nie działa prawidłowo.

Inne oprogramowanie umożliwiające pobieranie danych z PACS, skonfigurowane w powyższy sposób (nasłuchujący port 4006) działa prawidłowo.

Podczas uruchomienia RadiAnt, żaden inny program (oprócz systemu operacyjnego i jego zasobów) nie jest uruchomiony.

Co może być przyczyną takiego zachowania?


Apr 11, 2016 06:41 AM
by Katoda
Dzień dobry,

Problemem prawie na pewno jest inne oprogramowanie uruchomione na tym komputerze, które nasłuchuje na porcie 4006. Jego proces zapewne działa jako serwis i nie musi być widoczny na pasku zadań.
Proszę sprawdzić np. programem https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/tcpview.aspx który proces nasłuchuje na porcie 4006.


Apr 11, 2016 07:13 AM
by RadiAnt
Teraz wydaje się to logiczne. Dziękuję!


Apr 11, 2016 07:28 AM
by Katoda
Problem był spowodowany usługą nasłuchującą programu ClearCanvas. Port był otwarty nawet jeśli CC nie był uruchomiony.

Możliwe rozwiązania:
- zmiana portu nasłuchującego dla hosta lokalnego w konfiguracji CC,
- wyłączenie odpowiedniej usługi CC,
- odinstalowanie CC.

Dziękuję za wskazówkę!


Apr 11, 2016 08:28 PM
by Katoda
Post reply

Author (first name or pseudonym):


Message:


You have to accept cookies to be able to post messages.
Messages can be posted on the forum without registration. Please use your first name or pseudonym in the "Author" field. Do not publish any personally identifiable information (PII).

Please use English language when posting so that our international audience can understand and reply to your message.

Administrator reserves the right to remove any message (not related to the RadiAnt DICOM Viewer software, published in a language other than English, violating regulations, etc.).