Sign in
RadiAnt DICOM Viewer - Discussion Forum
dicomdir z folderu

Apr 2, 2015 06:26 PM
by tomb745
Program nie odczytuje pliku dicomdir jeżeli zawartość płyty skopiuje sie do folderu. Podaje informację, że nie ma plików DICOM, można je załadować, ale tylko z poziomu pojedynczych serii co znacznie upośledza funkcjonalność - nie można np jednoczesnie otworzyć skanów axialnych i strzałkowych.
Apr 10, 2015 07:53 PM
by RadiAnt
Proszę przekopiować wszystkie serie (foldery serii) do jednego nadrzędnego katalogu i otworzyć ten katalog, dostęp do wszystkich skanów powinien być możliwy bez problemu.
Post reply
Author (first name or pseudonym):

Message:

Captcha image


Visitors can post messages on the forum without having to register. Please input your first name or pseudonym in the "Author" field. Do not publish any personally identifiable information (PII).

Please ensure you write your posts in English so that our international audience can understand and reply to your message.

The Administrator reserves the right to remove any messages that violate our forum rules; for example, those that are not related to the RadiAnt DICOM Viewer software, published in a language other than English, contravene regulations, etc.