Sign in
RadiAnt DICOM Viewer - Discussion Forum
instalacja

Apr 16, 2018 02:34 PM
by tomasz
Instalacja nowej wersji nie udaje się, komunikat brak zgodności z komponentem WMI. Co dalej .
Apr 16, 2018 02:39 PM
by RadiAnt
Podany przez Pana komunikat jest wyświetlany na komputerach gdzie moduł licencyjny programu RadiAnt nie jest w stanie wygenerować identyfikatora komputera wymaganego do aktywacji licencji.
Problem występuje jedynie w sytuacji, gdy serwis WMI systemu Windows nie działa prawidłowo.
Możliwe przyczyny to - ograniczone przywileje użytkownika uruchamiającego program RadiAnt bądź też uszkodzona instalacja systemu operacyjnego.

Czy próbował Pan uruchomić program RadiAnt jako Administrator? (Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonce RadiAnt i wybrać "Uruchom jako administrator")
I dopiero w uruchomionym z konta administratora programie wprowadzić numer seryjny.

Jeśli nie uda się Panu "zmusić" komponentu WMI to prawidłowej pracy (co bywa skomplikowaną procedurą), alternatywną opcją pozostaje reinstalacja systemu Windows albo zainstalowanie programu na innym komputerze.
Post reply
Author (first name or pseudonym):

Message:

Captcha image


Visitors can post messages on the forum without having to register. Please input your first name or pseudonym in the "Author" field. Do not publish any personally identifiable information (PII).

Please ensure you write your posts in English so that our international audience can understand and reply to your message.

The Administrator reserves the right to remove any messages that violate our forum rules; for example, those that are not related to the RadiAnt DICOM Viewer software, published in a language other than English, contravene regulations, etc.