Switch to English
Zaloguj
Sklep Online - Specyfikacja i wymagania przeglądarki RadiAnt DICOM Viewer CD/DVD
Podstawowe informacje
Pakiet autorun do dystrybucji na płytach i pamięci flash jako przeglądarka CD/DVD/USB z badaniem DICOM, uruchamiana bez potrzeby instalacji w systemach Windows (z opcją odczytu zabezpieczonych hasłem danych DICOM zaszyfrowanych algorytmem AES-256)1
Obsługa systemów Windows 7/8/8.1/10/11
Brak zależności od dodatkowych bibliotek (.NET, Java, etc.)
Lekka aplikacja o niewielkim rozmiarze2
Doskonała wydajność 32- i 64-bitowych wersji zoptymalizowanych dla wielordzeniowych procesorów
Asynchroniczny odczyt (obrazy można przeglądać w trakcie ich otwierania)
Zaawansowany system zarządzania pamięcią umożliwia otwierania badań zawierających tysiące obrazów
Obsługiwane formaty DICOM
Pliki różnych modalności: CR, DX, MG, CT, MR, PT, US, XA, NM, SC, SR
Obrazy monochromatyczne (np. CR, CT, MR)
Obrazy kolorowe (np. US, rekonstrukcje 3D)
Obrazy statyczne (np. CR, MG, CT)
Dynamiczne sekwencje (np. XA, US)
Obrazy nieskompresowane (little endian/big endian, implicit/explicit VR)
Obrazy skompresowane (RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000, JPEG-LS)
Ustrukturyzowane raporty
Osadzone dokumenty PDF
Filmy DICOM MPEG4/MPEG2
Otwieranie badań DICOM
Otwieranie badań DICOM z płyt CD/DVD/Blu-ray3
Otwieranie badań DICOM z pamięci USB (pendrive)3
Eksport obrazów
Eksport plików DICOM do obrazów JPEG/BMP
Eksport plików DICOM do filmów MP4/WMV
Eksport plików DICOM w oryginalnym formacie4
Kopiowanie wyświetlanego obrazu do schowka Windows
Podstawowe narzędzia
Płynne powiększanie obrazu
Płynne przesuwanie obrazu
Zmiana jasności i kontrastu (poziom/szerokość okna)
Tryb negatywu
Wstępne ustawienia okna dla tomografii komputerowej (płuca, kości, itp.)
Dokładne ustawianie wartości okna (obsługa SUVbw dla serii PET)
Obroty (90, 180, 270 stopni)
Odbicie lustrzane (poziome, pionowe)
Filtry obrazu (wyostrzanie, wygładzanie, krawędź, wytłoczenie)
Wyświetlanie dynamicznych serii/sekwencji (CINE) z opcją regulacji ilości klatek na sekundę
Wyświetlanie DICOM overlays (adnotacje lub graficzne nakładki zawarte w pliku)
Wyświetlanie i przeszukiwanie wartości i opisów metadanych pliku DICOM
Pomiary/ROI
Pomiar długości odcinka
Ręczna kalibracja pomiaru długości
Obsługa kalibrowanych regionów w obrazach USG
Pomiar średniej, minimalnej i maksymalnej wartości (np. gęstość w jednostkach Hounsfielda dla TK, SUVbw dla PET) w obrębie koła/elipsy oraz jej powierzchni
Pomiar powierzchni i obwodu zamkniętego wielokąta
Pomiar długości otwartego wielokąta
Pomiar wartości kąta
Pomiar wartości kąta Cobba
Pomiar odległości odchylenia
Narzędzie strzałki do adnotacji
Ołówek do rysowania odręcznego
Porównywanie serii
Porównywanie wielu serii w tym samym lub w różnych oknach
Automatyczna synchronizacja dla serii obrazów z tą samą płaszczyzną obrazu (np. serie tomografii komputerowej wykonane przed i po podaniu środka kontrastowego)5
Ręczna synchronizacja dla serii z różnych badań z podobną płaszczyzną obrazu
Linie referencyjne dla serii z różnymi płaszczyznami obrazu (np. badania rezonansu magnetycznego)5
Kursor 3D
Rozdzielanie serii wielosekwencyjnych/dynamicznych do oddzielnych paneli
Zaawansowane narzędzia
2D MPR (ortogonalne rekonstrukcje wielopłaszczyznowe)
Fuzja serii obrazów z różnych modalności (np. PET-CT) lub z różnych protokołów (np. MR T1/T2 – DWI)
Krzywe wzmocnienia kontrastowego (TIC, np. dla badania MR piersi)
Interfejs
Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika z trybem pełnoekranowym
Obsługa gestami w urządzeniach dotykowych z Windows 8/8.1/10/11
Wielojęzyczny interfejs - dostępnych ponad 30 języków6
Skróty klawiszowe z możliwością dostosowania
Minimalne wymagania systemowe
System operacyjny Microsoft Windows (wersje Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 i Windows 11)
Procesor Intel lub AMD, 1GHz lub szybszy
1GB RAM
Rozdzielczość ekranu 1024 x 768
1 Wymagany jest własny sprzęt i oprogramowanie (np. robot nagrywający) aby przenieść zawartość pakietu autorun wraz z badaniem DICOM na dysk CD/DVD. RadiAnt DICOM Viewer nie potrafi samodzielnie nagrywać dysków CD/DVD.
2 RadiAnt DICOM Viewer CD/DVD zabiera dodatkowe 11MB miejsca na dysku CD/DVD (przy nagraniu wersji 32- i 64-bitowej).
3 RadiAnt DICOM Viewer CD/DVD otwiera pliki DICOM, które zostały nagrane na tym samym nośniku co program. Nie odczytuje innych dysków lub napędów USB, nagranych bez pakietu autorun RadiAnt DICOM Viewer CD/DVD.
4 Eksport do plików DICOM nie jest dostępny dla obrazów wtórnych otrzymanych przy użyciu narzędzi: 2D MPR, 3D MPR, 3D VR, fuzji, TIC.
5 Serie muszą należeć do tego samego badania.
6 RadiAnt DICOM Viewer i RadiAnt DICOM Viewer CD/DVD są dystrybuowane z językiem angielskim i polskim. Inne tłumaczenia są tworzone przez społeczność i dostępne do pobrania pod adresem https://www.radiantviewer.com/translations/. Nie wszystkie tłumaczenia są zaktualizowane dla najnowszej wersji programu.
RadiAnt DICOM Viewer nie jest produktem medycznym (nie posiada certyfikatów CE/FDA).
RadiAnt Screenshot 1
RadiAnt Screenshot 2
RadiAnt Screenshot 3