Switch to English
Zaloguj
Sklep Online - Specyfikacja i wymagania przeglądarki RadiAnt DICOM Viewer
Podstawowe informacje
Aplikacja desktopowa do instalacji na komputerach PC, laptopach i tabletach z systemem operacyjnym Windows
Obsługa systemów Windows 7/8/8.1/10/11
Natywna wersja 64-bit dla nowej generacji urządzeń z systemem Windows on ARM (np. Surface Pro X)
Brak zależności od dodatkowych bibliotek (.NET, Java, etc.)
Lekka aplikacja o niewielkim rozmiarze1
Doskonała wydajność 32- i 64-bitowych wersji zoptymalizowanych dla wielordzeniowych procesorów
Asynchroniczny odczyt (obrazy można przeglądać w trakcie ich otwierania)
Zaawansowany system zarządzania pamięcią umożliwia otwierania badań zawierających tysiące obrazów
Obsługiwane formaty DICOM
Pliki różnych modalności: CR, DX, MG, CT, MR, PT, US, XA, NM, SC, SR
Obrazy monochromatyczne (np. CR, CT, MR)
Obrazy kolorowe (np. US, rekonstrukcje 3D)
Obrazy statyczne (np. CR, MG, CT)
Dynamiczne sekwencje (np. XA, US)
Obrazy nieskompresowane (little endian/big endian, implicit/explicit VR)
Obrazy skompresowane (RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000, JPEG-LS)
Ustrukturyzowane raporty
Osadzone dokumenty PDF
Filmy DICOM MPEG4/MPEG2
Otwieranie badań DICOM
Otwieranie badań DICOM z płyt CD/DVD/Blu-ray
Otwieranie badań DICOM z folderów lokalnych i sieciowych
Otwieranie badań DICOM z pamięci USB (pendrive)
Otwieranie archiwów ZIP (niezaszyfrowane/zaszyfrowane) z plikami DICOM
Szukanie i pobieranie badań DICOM (lub wybranych serii) z lokalizacji PACS
Odbieranie i wyświetlanie badań wysłanych z innych lokalizacji PACS
Lokalne archiwum
Przechowywanie badań DICOM w lokalnej bazie danych
Import badań DICOM z dysków CD/DVD/Blu-ray
Import badań DICOM z folderów lokalnych i sieciowych
Import badań DICOM z dysków USB (pendrive)
Import archiwów ZIP (nieszyfrowane/zaszyfrowane) z plikami DICOM
Import badań DICOM z lokalizacji PACS
Organizacja kolekcji badań przy użyciu słów kluczowych
Obsługa wielu baz danych jednocześnie
Eksport listy badań do pliku CSV
Eksport obrazów
Eksport plików DICOM do obrazów JPEG/BMP
Eksport plików DICOM do filmów MP4/WMV
Eksport plików DICOM w oryginalnym formacie2
Kopiowanie wyświetlanego obrazu do schowka Windows
Wysyłanie badań do lokalizacji PACS3
Podstawowe narzędzia
Płynne powiększanie obrazu
Płynne przesuwanie obrazu
Zmiana jasności i kontrastu (poziom/szerokość okna)
Tryb negatywu
Wstępne ustawienia okna dla tomografii komputerowej (płuca, kości, itp.)
Dokładne ustawianie wartości okna (obsługa SUVbw dla serii PET)
Dodawanie własnych wstępnych ustawień okna
Obroty (90, 180, 270 stopni)
Odbicie lustrzane (poziome, pionowe)
Filtry obrazu (wyostrzanie, wygładzanie, krawędź, wytłoczenie)
Wyświetlanie dynamicznych serii/sekwencji (CINE) z opcją regulacji ilości klatek na sekundę
Wyświetlanie DICOM overlays (adnotacje lub graficzne nakładki zawarte w pliku)
Wyświetlanie i przeszukiwanie wartości i opisów metadanych pliku DICOM
Pomiary/ROI
Pomiar długości odcinka
Ręczna kalibracja pomiaru długości
Obsługa kalibrowanych regionów w obrazach USG
Pomiar średniej, minimalnej i maksymalnej wartości (np. gęstość w jednostkach Hounsfielda dla TK, SUVbw dla PET) w obrębie koła/elipsy oraz jej powierzchni
Pomiar powierzchni i obwodu zamkniętego wielokąta
Pomiar długości otwartego wielokąta
Pomiar wartości kąta
Pomiar wartości kąta Cobba
Pomiar odległości odchylenia
Narzędzie strzałki do adnotacji
Ołówek do rysowania odręcznego
Porównywanie serii
Porównywanie wielu serii w tym samym lub w różnych oknach
Automatyczna synchronizacja dla serii obrazów z tą samą płaszczyzną obrazu (np. serie tomografii komputerowej wykonane przed i po podaniu środka kontrastowego)4
Ręczna synchronizacja dla serii z różnych badań z podobną płaszczyzną obrazu
Linie referencyjne dla serii z różnymi płaszczyznami obrazu (np. badania rezonansu magnetycznego)4
Kursor 3D
Rozdzielanie serii wielosekwencyjnych/dynamicznych do oddzielnych paneli
Zaawansowane narzędzia
2D MPR (ortogonalne rekonstrukcje wielopłaszczyznowe)
Fuzja serii obrazów z różnych modalności (np. PET-CT) lub z różnych protokołów (np. MR T1/T2 – DWI)
Krzywe wzmocnienia kontrastowego (TIC, np. dla badania MR piersi)
3D MPR (rekonstrukcje w dowolnej płaszczyźnie) z trybami MIP/MinIP/Avg
3D VR (rekonstrukcja objętościowa)
Migawki 3D do zapisywania i szybkiego przywracania widoków 3D
Tworzenie filmów z rekonstrukcją objętościową 3D VR: szybkie filmy (proste obroty) i zaawansowane filmy oparte o migawki 3D
Eksport modeli 3D do plików STL
Akceleracja GPU dla trybów 3D VR i 3D MPR/MIP5
Tryb DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna) z automatycznym i ręcznym przesunięciem maski, podzieloną maską i magiczną maską
Interfejs
Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika z trybem pełnoekranowym
Obsługa gestami w urządzeniach dotykowych z Windows 8/8.1/10/11
Wielojęzyczny interfejs - dostępnych ponad 30 języków6
Skróty klawiszowe z możliwością dostosowania
Integracja z innymi systemami poprzez argumenty linii komend i protokół URL radiant://
Minimalne wymagania systemowe
System operacyjny Microsoft Windows (wersje Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 i Windows 11)
Procesor Intel lub AMD, 1GHz lub szybszy
1GB RAM
10MB miejsca na twardym dysku na pliki programu; dodatkowe wolne miejsce dla lokalnego archiwum badań i tymczasowego przechowywania obrazów
Rozdzielczość ekranu 1024 x 768
Zalecane wymagania systemowe
System Windows 10 lub Windows 11
Wielordzeniowy (4 lub więcej) procesor Intel lub AMD, 3GHz lub szybszy
4GB RAM (8GB dla przeglądania w trybie 3D) lub więcej
Szybki dysk systemowy SSD
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 lub większa
Karta graficzna NVIDIA (seria 10 lub nowsza) dla trybów 3D VR i MPR z akceleracją GPU
1 Wielkość instalatora wynosi 7MB; zajęte miejsce na dysku po instalacji: 10MB.
2 Eksport do plików DICOM nie jest dostępny dla obrazów wtórnych otrzymanych przy użyciu narzędzi: 2D MPR, 3D MPR, 3D VR, fuzji, TIC.
3 Dostępne po zainstalowaniu dodatku DCMTK.
4 Serie muszą należeć do tego samego badania.
5 Dostępne wyłącznie w wersji 64-bitowej programu RadiAnt DICOM Viewer. Wymagana kompatybilna karta graficzna NVIDIA.
6 RadiAnt DICOM Viewer i RadiAnt DICOM Viewer CD/DVD są dystrybuowane z językiem angielskim i polskim. Inne tłumaczenia są tworzone przez społeczność i dostępne do pobrania pod adresem https://www.radiantviewer.com/translations/. Nie wszystkie tłumaczenia są zaktualizowane dla najnowszej wersji programu.
RadiAnt DICOM Viewer nie jest produktem medycznym (nie posiada certyfikatów CE/FDA).
RadiAnt Screenshot 1
RadiAnt Screenshot 2
RadiAnt Screenshot 3